Preus, descomptes i ofertes gratuïtes

La política de Google Ads sobre preus, descomptes i ofertes gratuïtes es modificarà a finals de febrer de 2011. La política canviarà per prohibir els anuncis que promocionin targetes de crèdit i préstecs personals que incloguin taxes de percentatge anual o valor de crèdit, però que no mostrin de manera clara informació sobre el cost i les tarifes associades de les targetes de crèdit o dels préstecs al lloc web. Aquest canvi afectarà el Regne Unit. Hem pres aquesta decisió per motius legals. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 16 de febrer de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?