Цени, отстъпки и безплатни оферти

Правилата на Google Ads за цените, отстъпките и безплатните оферти ще се променят към края на февруари 2011 г. С промяната на правилата ще се забранят реклами, популяризиращи кредитни карти и лични заеми, които включват конкретни ставки за годишен процент на разходите или стойност на кредита, но на уебсайта не посочват явно информация за разходите и таксите, свързани с кредитните карти или заемите. Тази промяна ще засегне Великобритания. Взехме това решение поради правни причини. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новото правило в сила описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 16 февруари 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?