Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 2 năm 2022)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Kenya, Mozambique, Nigeria và Uganda để cho phép những nội dung sau đây:

  • Tại Kenya, chúng tôi sẽ cho phép quảng cáo cả những sản phẩm liên quan đến cờ bạc. 
  • Tại Mozambique, chúng tôi sẽ cho phép những Trang web tổng hợp về cờ bạc được cấp phép quảng cáo về cờ bạc, cá cược thể thao, xổ số trực tuyến và trò chơi đánh bạc trên mạng xã hội. 
  • Tại Nigeria, chúng tôi sẽ cho phép quảng cáo cả những sản phẩm liên quan đến cờ bạc và Trò chơi đánh bạc trên mạng xã hội.
  • Tại Uganda, chúng tôi sẽ cho phép quảng cáo về cờ bạc, cá cược thể thao và xổ số trực tuyến.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận. Google sẽ cập nhật trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 2 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false
false