Nội dung cập nhật Chính sách về yêu cầu dành cho đích đến

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 3 năm 2022, chúng tôi sẽ sắp xếp lại và cập nhật "Chính sách về yêu cầu dành cho đích đến" cho rõ ràng hơn. Do đó, một số biện pháp thực thi chính sách và thông báo tương ứng cho nhà quảng cáo của Google Ads sẽ có tên chính sách mới. Những thay đổi này sẽ không tác động đến nội dung hiện đang bị hạn chế hoặc bị cấm theo chính sách của chúng tôi.

Các nội dung thay đổi:

 • Chúng tôi sẽ sử dụng cách diễn đạt mới và các ví dụ rõ ràng để làm rõ nguyên tắc cho chính sách "Không đủ nội dung gốc" trong mục Yêu cầu về đích đến. Ngoài ra, các thông báo lỗi như “Trang web đang được xây dựng” hoặc “Sắp ra mắt” trước đây thuộc chính sách “Đích đến không hoạt động” thì nay sẽ thuộc chính sách “Không đủ nội dung gốc”, cụ thể là nguyên tắc liên quan đến “tên miền trỏ hướng” (parked domain) để cho thống nhất hơn với chính sách. Cách diễn đạt mới sẽ là:
  • Không được phép Đích đến hiển thị thông báo về việc đích đến đang không cung cấp dịch vụ

   Ví dụ: Một tên miền trỏ hướng (tức là một trang web chỉ nhằm mục đích giữ chỗ địa chỉ web) hiển thị thông báo "Đang xây dựng", "Sắp ra mắt" hoặc các thông báo tương tự

 • Chúng tôi sẽ ra mắt một chính sách mới, độc lập, có tên là "Không thể truy cập vào đích đến". Chính sách này nằm trong danh mục Yêu cầu về đích đến đối với quảng cáo có liên quan đến giới hạn truy cập của đích đến. Chính sách này cũng sẽ cho phép nhà quảng cáo quản lý đơn khiếu nại theo quy trình tự phục vụ. Quảng cáo thuộc phạm vi của chính sách này có thể bao gồm những quảng cáo có thông báo lỗi, chẳng hạn như “Trang web này không truy cập được ở vị trí của bạn” hoặc “Trang web tạm ngừng hoạt động để bảo trì” mà trước đây thuộc chính sách “Đích đến không hoạt động”. Cách diễn đạt mới cho chính sách sẽ như sau:
  • Không được phép Đích đến không truy cập được ở vị trí được nhắm mục tiêu

   Ví dụ: Một trang web hiển thị thông báo giới hạn quyền truy cập theo vị trí ở vị trí được nhắm đến (ví dụ: "Trang web này không truy cập được ở vị trí của bạn"), hay một trang web hiển thị thông báo khác liên quan đến giới hạn truy cập ở vị trí được nhắm đến (ví dụ: "Bạn không có quyền truy cập vào trang này").

 • Chúng tôi sẽ cập nhật các ví dụ trong chính sách về "Đích đến không hoạt động" để giúp chính sách rõ ràng và dễ hiểu hơn. Cách diễn đạt mới sẽ là:
  • Không được phép Đích đến không hoạt động đúng cách hoặc đã bị thiết lập sai

   Ví dụ: Trang web trả về mã lỗi máy khách hoặc máy chủ HTTP, trả về lỗi xác thực, hay không hoạt động trên các trình duyệt và thiết bị phổ biến.

Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi các nội dung cập nhật chính sách này từ ngày 21 tháng 3 năm 2022.

(Đăng vào tháng 2 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính