Uppdatering av policyn Destinationskrav

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I mars 2022 organiserar vi om och uppdaterar policyn Destinationskrav för att förtydliga innehållet. Vissa policyåtgärder och motsvarande information till Google Ads-annonsörer innehåller därför uppdaterade policynamn. Förändringarna påverkar inte vad som för närvarande är förbjudet eller begränsat enligt våra policyer.

Vad förändras?

 • Vi förtydligar riktlinjerna för policyn Inte tillräckligt unikt innehåll med uppdaterade formuleringar och tydliga exempel. Felmeddelanden som ”Webbplatsen är under uppbyggnad eller kommer snart”, som tidigare omfattades av policyn Icke fungerande destination, ingår nu i policyn Inte tillräckligt unikt innehåll. Detta gäller i synnerhet riktlinjerna för parkerade domäner och sker för att förbättra anpassningen av policyn. Uppdaterade formuleringar lyder:
  • Inte tillåtet Destinationer som visar ett meddelande om att destinationen inte tillhandahåller några tjänster

   Exempel: parkerade domäner, webbplatser vars enda syfte är att reservera en webbadress och som visas med meddelandet ”Under utveckling”, ”Kommer snart” eller liknande

 • Vi inför en ny fristående policy med namnet Inte tillgänglig destination i kategorin Destinationskrav för annonser som är kopplade till begränsad åtkomst på destinationen. Policyn ger också annonsörerna möjlighet att överklaga policybeslut via självbetjäning. Annonser som omfattas av denna policy kan inbegripa sådana med felmeddelanden som ”Denna webbplats är inte tillgänglig på din plats” eller ”Undergår underhåll”, som tidigare ingick i policyn Icke fungerande destination. Den nya policytexten lyder:
  • Inte tillåtet Destinationer som inte är tillgängliga på den inriktade platsen

   Exempel: webbplatser som visar ett platsbaserat meddelande om begränsad åtkomst på den inriktade platsen (till exempel ”Denna webbplats är inte tillgänglig på din plats”), webbplatser som visar andra meddelanden om begränsad åtkomst på den inriktade platsen (till exempel ”Du har inte behörighet att komma åt den här sidan”)

 • Vi uppdaterar exemplen under policyn Icke fungerande destination för att göra dem tydligare och lättare att förstå. Uppdaterade formuleringar lyder:
  • Inte tillåtet Destinationer som inte fungerar korrekt eller som har ställts in på fel sätt

   Exempel: webbplatser som returnerar en HTTP-klient- eller serverfelkod, webbplatser som returnerar autentiseringsfel, webbplatser som inte fungerar med vanliga webbläsare och enheter

Vi börjar tillämpa policyuppdateringarna den 21 mars 2022.

(Upplagt i februari 2022)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny