Ενημέρωση της πολιτικής σχετικά με τις απαιτήσεις προορισμού

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Μάρτιο του 2022, θα αναδιοργανώσουμε και θα ενημερώσουμε την πολιτική απαιτήσεων προορισμού για μεγαλύτερη σαφήνεια. Συνεπώς, ορισμένες ενέργειες στο πλαίσιο των πολιτικών και τα αντίστοιχα μηνύματα προς τους διαφημιζομένους του Google Ads θα συμπεριλαμβάνουν τα ενημερωμένα ονόματα των πολιτικών. Αυτές οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν όσα επί του παρόντος υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύονται σύμφωνα με τις πολιτικές μας.

Τι αλλάζει:

 • Αποσαφηνίζουμε τις οδηγίες για την πολιτική σχετικά με ανεπαρκές πρωτότυπο περιεχόμενο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις προορισμού, με ενημερωμένη γλώσσα και σαφή παραδείγματα. Επιπλέον, μηνύματα σφάλματος όπως "Ιστότοπος υπό κατασκευή ή σύντομα διαθέσιμο" για τα οποία λαμβάνονταν μέτρα σύμφωνα πολιτική "Ο προορισμός δεν λειτουργεί" θα υπόκεινται πλέον στην πολιτική "Ανεπαρκές πρωτότυπο περιεχόμενο", συγκεκριμένα όσον αφορά τις οδηγίες που σχετίζονται με τους δεσμευμένους τομείς (parked domains) για βελτιωμένη εναρμόνιση με την πολιτική. Η ενημερωμένη γλώσσα θα έχει την εξής μορφή:
  • Δεν επιτρέπεται Προορισμοί που εμφανίζουν ένα μήνυμα σχετικά με το ότι ο προορισμός δεν παρέχει υπηρεσίες

   Παραδείγματα: δεσμευμένος τομέας (parked domain), ιστότοπος που προορίζεται μόνο για τη δέσμευση μιας διεύθυνσης ιστού, στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία "Υπό κατασκευή", "Προσεχώς" ή παρόμοια μηνύματα

 • Παρουσιάζουμε μια νέα ανεξάρτητη πολιτική που ονομάζεται "Προορισμός μη προσβάσιμος" στην κατηγορία Απαιτήσεις προορισμού για διαφημίσεις που σχετίζονται με τον περιορισμό πρόσβασης σε έναν προορισμό. Αυτή η πολιτική θα παρέχει, επίσης, διαχείριση αιτημάτων επανεξέτασης αυτοεξυπηρέτησης στους διαφημιζομένους. Οι διαφημίσεις που καλύπτονται από αυτήν την πολιτική μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημίσεις με μηνύματα σφάλματος όπως "Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος στην τοποθεσία σας" ή "εκτός λειτουργίας για συντήρηση" που για τα οποία λαμβάνονταν προηγουμένως μέτρα στην πολιτική "Ο προορισμός δεν λειτουργεί". Η νέα πολιτική θα αναφέρει τα εξής:
  • Δεν επιτρέπεται Προορισμοί που δεν είναι προσβάσιμοι στη στοχευμένη τοποθεσία

   Παραδείγματα: ιστότοπος που εμφανίζει ένα μήνυμα περιορισμού πρόσβασης βάσει τοποθεσίας στη στοχευμένη τοποθεσία (π.χ. "Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος στην τοποθεσία σας"), ιστότοπος που εμφανίζει άλλα μηνύματα σχετικά με περιορισμούς πρόσβασης στη στοχευμένη τοποθεσία (π.χ. "δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν τη σελίδα").

 • Ενημερώνουμε τα παραδείγματα στην πολιτική "Ο προορισμός δεν λειτουργεί" για βελτιωμένη σαφήνεια και κατανόηση. Η ενημερωμένη γλώσσα θα έχει την εξής μορφή:
  • Δεν επιτρέπεται Προορισμοί που δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν ρυθμιστεί εσφαλμένα

   Παραδείγματα: ιστότοπος που εμφανίζει κωδικό σφάλματος εφαρμογής πελάτη ή διακομιστή HTTP, ιστότοπος που εμφανίζει σφάλμα ελέγχου ταυτότητας, ιστότοπος που δεν λειτουργεί σε συνήθη προγράμματα περιήγησης και συσκευές.

Οι ενημερώσεις της πολιτικής θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στις 21 Μαρτίου 2022.

(Δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2022)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού