Актуализация на правилата за изискванията за дестинациите

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През март 2022 г. ще реорганизираме и актуализираме правилата за изискванията за дестинациите с цел повече яснота. В резултат на това някои действия, свързани с правилата, и съответните съобщения до рекламодателите в Google Ads ще включват актуализирани имена на правилата. Тези промени няма да засегнат текущите ограничения и забрани, налагани от правилата ни.

Какво се променя:

 • Разясняваме указанията за правилото „Недостатъчно оригинално съдържание“ в „Изисквания за дестинациите“ с актуализиран текст и ясни примери. Освен това съобщения за грешка, като например „Сайтът е в процес на разработка“ или „Очаквайте скоро“, които преди бяха част от правилото „Дестинацията не работи“, вече ще попадат в обхвата на „Недостатъчно оригинално съдържание“, по-конкретно указанията, свързани с „Паркирани домейни“, с цел по-добро съответствие с правилата. Актуализираният текст ще гласи следното:
  • Не се допуска Дестинации, които показват съобщение, че дестинацията не предоставя услуги

   Примери: Паркиран домейн, сайт, предназначен само за запазване на уеб адрес, на който се показва „В процес на разработка“, „Очаквайте скоро“ или подобни съобщения

 • Въвеждаме ново самостоятелно правило, наречено „Дестинацията не е достъпна“, в категорията „Изисквания за дестинациите“ за реклами, свързани с ограничението за достъп до дестинация. Това правило ще осигури и самостоятелно управление на обжалванията за рекламодателите. Рекламите, обхванати от тези правила, може да включват съобщения за грешка, като например „Този сайт не е достъпен в местоположението Ви“ или „Не работи поради профилактика“, които преди попадаха в обхвата на правилото „Дестинацията не работи“. Текстът на новото правило ще гласи следното:
  • Не се допуска Дестинации, които не са достъпни в целевото местоположение

   Примери: Сайт, който показва съобщение за ограничение на достъпа въз основа на местоположението в целевото местоположение (напр. „Този сайт не е достъпен в местоположението Ви“); сайт, който показва други съобщения, свързани с ограничения за достъп в целевото местоположение (напр. „Нямате разрешение за достъп до тази страница“).

 • Актуализираме примерите под правилото „Дестинацията не работи“, за да бъдат по-ясни и по-разбираеми. Актуализираният текст ще гласи следното:
  • Не се допуска Дестинации, които не функционират правилно или са настроени неправилно

   Примери: Сайт, който връща HTTP код на грешка в клиента или сървъра; сайт, който връща грешка при удостоверяването; сайт, който не работи в често използвани браузъри и устройства.

Ще започнем да прилагаме актуализираните правила на 21 март 2022 г.

(Публикувано през февруари 2022 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню