Escoltes telefòniques

La política de Google Ads sobre la pirateria informàtica es modificarà a principis d'abril de 2011. La política es modifica per tal de prohibir els anuncis per a escoltes a telèfons. El canvi afectarà a tots els països. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 22 de març de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?