Подслушване на телефони

Правилата на Google Ads за хакерството ще се променят към началото на април 2011 г. Промяната се състои в забрана на реклами за телефонно подслушване. Тя ще важи за всички държави. След влизането на новото правило в сила описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 22 март 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?