Sol·licitud de fons a Tailàndia

La política de Google Ads sobre la sol·licitud de fons s'actualitzarà a finals de febrer de 2011 per permetre que els candidats o els partits polítics s'anunciïn a Tailàndia. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 8 de febrer de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?