Апели за набирането на парични средства – Тайланд

Правилата на Google Ads за апелите за набирането на парични средства ще бъдат актуализирани към края на февруари, за да се разреши рекламирането на политически партии или кандидати в Тайланд. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 8 февруари 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?