Нежелано уеб съдържание, рекламен спам и нарушения на указанията за уеб администратори

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за нежеланото уеб съдържание, рекламния спам и нарушенията на указанията за уеб администратори ще се променят към края на февруари 2011 г. Целта на промяната е опростяване на правилата ни относно свързаните със спама въпроси. Тя ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да рационализираме правилата си и да премахнем объркването сред рекламодателите относно правилата ни във връзка със спама и с уеб администраторите. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 8 февруари 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067