Нежелано уеб съдържание, рекламен спам и нарушения на указанията за уеб администратори

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за нежеланото уеб съдържание, рекламния спам и нарушенията на указанията за уеб администратори ще се променят към края на февруари 2011 г. Целта на промяната е опростяване на правилата ни относно свързаните със спама въпроси. Тя ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да рационализираме правилата си и да премахнем объркването сред рекламодателите относно правилата ни във връзка със спама и с уеб администраторите. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 8 февруари 2011 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню