Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 11 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 11 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Hoa Kỳ để không cho phép quảng cáo về Hoạt động cá cược thể thao tại Florida. Thay đổi này được thực hiện theo phán quyết của một toà án liên bang tại Washington D.C., nơi đã huỷ hiệu lực của Florida-Seminole Tribal Gaming Compact (Hiệp ước Cờ bạc của Bộ lạc Seminole ở Florida) và xem hoạt động cá cược thể thao tại Florida là bất hợp pháp.

Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách này kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2021.

(Đăng vào tháng 11 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067