Актуализации на правилата относно хазарт и игри (ноември 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През ноември 2021 г. ще бъдат актуализирани конкретните изисквания за САЩ на правилата на Google Ads относно хазарт и игри, така че да забраняват реклами за спортни залагания във Флорида. Тази промяна се извършва вследствие на решение, взето от федерален съд във Вашингтон, окръг Колумбия, с което Договорът с племето на семинолите относно хазарта бе обявен за недействителен и спортните залагания във Флорида станаха незаконни.

Ще започнем да прилагаме тези обновени правила от 24 ноември 2021 г.

(Публикувано през ноември 2021 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
11420224858819010680
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067