Nội dung cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 12 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Google sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị để không cho phép quảng cáo về bầu cử ở Philippines.

Từ tháng 2 năm 2022, Google sẽ không cho phép chạy quảng cáo bầu cử ở Philippines trong thời gian diễn ra chiến dịch bầu cử hoặc thời gian cấm vận động tranh cử trước và trong ngày bầu cử. Quảng cáo bầu cử là quảng cáo ủng hộ hoặc phản đối bất kỳ đảng phái chính trị nào hoặc việc ứng cử của bất kỳ cá nhân hay đảng phái nào vào chức vụ công.

Liên quan đến các cuộc bầu cử cấp quốc gia và địa phương của Philippines năm 2022, quảng cáo bầu cử sẽ không được phép chạy ở Philippines từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 9 tháng 5 năm 2022.

Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến những nhà quảng cáo bị ảnh hưởng về việc cập nhật chính sách này.

(Đăng vào tháng 12 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính