Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 10 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật mục dành cho Hoa Kỳ trong Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads để cho phép những pháp nhân được phép quảng cáo hoạt động cá cược thể thao chạy quảng cáo về nội dung đó ở Florida.

Những nhà quảng cáo muốn quảng cáo nội dung cờ bạc trực tuyến tại khu vực này có thể gửi đơn xin cấp giấy chứng nhận từ ngày 15 tháng 10 năm 2021. 

Google sẽ cập nhật trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 10 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067