Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (december 2021)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V decembri 2021 Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby s cieľom objasniť rozsah inzerovania firiem súvisiacich s kryptomenami a požiadavky na ich inzerovanie.

Od 15. decembra 2021 môžu inzerenti ponúkajúci kryptomenové burzy a peňaženky so zacielením na Izrael a Japonsko inzerovať tieto produkty a služby, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky a certifikovala ich spoločnosť Google. Inzerenti ponúkajúci kryptomenové burzy so zacielením na Kanadu môžu takisto inzerovať tieto produkty a služby, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky a certifikovala ich spoločnosť Google. Na získanie certifikácie od spoločnosti Google musia inzerenti v závislosti od krajiny, na ktorú zacieľujú, spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Izrael (kryptomenové burzy a peňaženky)
  • Inzerent musí mať (a) licenciu od Úradu pre kapitálový trh, poistenie a úspory (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) ako poskytovateľ finančných služieb alebo (b) licenciu od Národnej banky Izraela (בנק ישראל) ako banková korporácia. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.
 • Kanada (kryptomenové burzy)
  • Inzerenti musia byť zaregistrovaní v Centre pre analýzu finančných transakcií a výkazov (Financial Transactions and Reports Analysis Centre, FINTRAC) ako firmy poskytujúce peňažné služby a na príslušnom provinčnom úrade pre cenné papiere ako investiční sprostredkovatelia alebo burzy. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.
 • Japonsko (kryptomenové burzy a peňaženky)
  • Inzerent musí byť zaregistrovaný ako poskytovateľ burzových služieb v oblasti kryptoaktív v Agentúre pre finančné služby (金融庁) v Japonsku. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Nepovoľujeme:

Reklamy na prvotné ponuky kryptomeny, protokoly obchodovania DeFi ani inú propagáciu nákupu, predaja alebo obchodovania zameraného na kryptomeny alebo súvisiace produkty

 • Príklady (neúplný zoznam): predpredajové alebo verejné prvotné ponuky kryptomeny, kryptomenové pôžičky, prvotné ponuky DEX, fondy „token liquidity pool“, nehostené softvérové peňaženky, neregulované decentralizované aplikácie (decentralized applications, DApps).

Ciele reklamy, ktoré slúžia na agregáciu alebo porovnávanie vydavateľov kryptomien alebo súvisiacich produktov

 • Príklady (neúplný zoznam): signály týkajúce sa obchodovania s kryptomenami, poradenstvo v oblasti investovania do kryptomien, agregátory alebo weby spriaznených subjektov so súvisiacim obsahom alebo recenziami maklérov.

Pripomíname, že od všetkých inzerentov očakávame dodržiavanie miestnych právnych predpisov oblastí, na ktoré zacieľujú svoje reklamy. Tieto pravidlá budú platiť globálne pre všetky účty, ktoré inzerujú tieto finančné produkty. Viac sa dozviete v článku Certifikácia na inzerovanie obmedzených finančných produktov.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorníme vás minimálne sedem dní pred pozastavením účtu.

(Uverejnené v októbri 2021)


 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka