Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 10 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 10 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Thổ Nhĩ Kỳ để làm rõ rằng các nhà quảng cáo nhắm đến Thổ Nhĩ Kỳ phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý địa phương về việc cấm quảng cáo cờ bạc ngoài đời thực. Kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2021, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung làm rõ chính sách này.

Thổ Nhĩ Kỳ

Sản phẩm

Được phép?

Thông tin chi tiết

Cờ bạc trực tuyến

Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá cờ bạc trực tuyến sau đây của các pháp nhân được nhà nước cấp phép:

  • Xổ số
  • Cá cược thể thao

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Sản phẩm có liên quan đến cờ bạc

Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm có liên quan đến cờ bạc sau đây của các pháp nhân được nhà nước cấp phép:

  • Sản phẩm khuyến mại có liên quan đến cờ bạc, chẳng hạn như phiếu thưởng liên quan đến cờ bạc, mã thưởng, v.v...
  • Tài liệu đào tạo và tài liệu hướng dẫn liên quan đến cờ bạc, chẳng hạn như sách và sách điện tử
  • Thông tin có liên quan đến cờ bạc như lời mách nước, tỷ lệ cá cược và tỷ lệ chấp
  • Xổ số có liên quan đến cờ bạc

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Nội dung có liên quan đến cờ bạc

Không được phép

Google không cho phép các quảng cáo quảng bá các nội dung có liên quan đến cờ bạc sau đây:

  • Các hoạt động cờ bạc ngoài đời thực, gồm cả quảng cáo cho các hoạt động giải trí hoặc cờ bạc bằng tiền thật, ngoài đời thực.

(Đăng vào tháng 10 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính