Актуализации на правилата относно хазарт и игри (октомври 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През октомври 2021 г. ще бъдат актуализирани конкретните изисквания за Турция на правилата на Google Ads относно хазарт и игри, така че да поясняват, че рекламодателите с насочване към Турция трябва да спазват местните законови изисквания, забраняващи рекламирането на офлайн хазарт. Ще започнем да прилагаме изяснените правила на 12 октомври 2021 г.

Турция

Продукт

Допуска ли се?

Подробности

Онлайн хазарт

Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:

  • лотарии;
  • спортни залагания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързани с хазарта продукти

Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, от страна на управлявани от държавата юридически лица:

  • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
  • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
  • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
  • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързано с хазарт съдържание

 Не се допуска

Google не допуска реклами, популяризиращи следното свързано с хазарта съдържание:

  • Хазартни дейности офлайн, включително реклами за физически дейности или заведения за хазарт с истински пари.

(Публикувано през октомври 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню