Nội dung cập nhật đối với chính sách liên quan đến dịch vi-rút corona (COVID-19)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Kể từ tháng 9, chúng tôi sẽ nới lỏng các quy định hạn chế đối với một số sản phẩm có liên quan đến dịch vi-rút corona (COVID-19) trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí. Trước đây, chúng tôi từ chối những sản phẩm như quần áo, bộ dụng cụ xét nghiệm, đồ gia dụng, v.v. vì sự kiện nhạy cảm về dịch COVID-19. Từ bây giờ, bạn có thể phân phát chúng trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí.

Do sự thay đổi này, giờ đây các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại nhà đã được phép xuất hiện trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí. Bạn chỉ được phép quảng cáo những bộ dụng cụ xét nghiệm được FDA hoặc cơ quan quản lý địa phương của bạn cấp phép. Chúng tôi sẽ chấp nhận những bộ dụng cụ xét nghiệm dùng để lấy và phân tích mẫu tại nhà, hoặc những bộ dụng cụ xét nghiệm dùng để lấy mẫu tại nhà rồi gửi cho phòng xét nghiệm để phân tích. Tất cả các sản phẩm cũng phải tuân thủ những yêu cầu pháp lý cụ thể của quốc gia mà bạn cung cấp sản phẩm.

(Đăng vào tháng 9 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính