Aktualizácia pravidiel v súvislosti s koronavírusovým ochorením (COVID‑19)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Od septembra uvoľňujeme obmedzenie určitých výrobkov súvisiacich s koronavírusom (COVID‑19) v nákupných reklamách a bezplatných záznamoch. Výrobky ako oblečenie, testovacie súpravy, domáce potreby a pod., ktoré boli v minulosti zamietnuté z dôvodu citlivej udalosti pandémie COVID‑19, sa odteraz môžu zobrazovať v nákupných reklamách a bezplatných záznamoch.

V dôsledku tejto zmeny sú odteraz v nákupných reklamách a bezplatných záznamoch povolené domáce testovacie súpravy na ochorenie COVID‑19. Povolené sú len tie testovacie súpravy, ktoré boli schválené úradom FDA alebo miestnym orgánom verejnej správy. Akceptujeme testovacie súpravy, pri ktorých sa vzorky odoberajú a analyzujú v domácnosti, alebo tie, pri ktorých sa vzorky odoberú v domácnosti a potom odošlú do laboratória na analýzu. Všetky výrobky musia byť okrem toho v súlade so špecifickými zákonnými podmienkami platnými v krajinách, kde sa ponúkajú.

(Uverejnené v septembri 2021)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067