Ενημέρωση στην πολιτική σχετικά με την ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Από τον Σεπτέμβριο, χαλαρώνουμε τον περιορισμό όσον αφορά συγκεκριμένα προϊόντα συναφή με τον κορονοϊό (COVID-19) στις διαφημίσεις Αγορών και στις δωρεάν καταχωρίσεις. Προϊόντα όπως ρουχισμός, κιτ διενέργειας τεστ, οικιακά είδη κ.λπ. τα οποία στο παρελθόν απορρίπτονταν λόγω του ευαίσθητου συμβάντος του COVID-19 είναι πλέον κατάλληλα για προβολή στις διαφημίσεις Αγορών και στις δωρεάν καταχωρίσεις.

Λόγω αυτής της αλλαγής, τα κιτ διενέργειας τεστ για COVID-19 κατ' οίκον επιτρέπονται πλέον στις διαφημίσεις Αγορών και στις δωρεάν καταχωρίσεις. Θα επιτρέπονται μόνο τα κιτ διενέργειας τεστ που είναι εγκεκριμένα από τον FDA ή τον τοπικό κρατικό φορέα. Θα δεχόμαστε τα κιτ διενέργειας τεστ στα οποία το δείγμα συλλέγεται και αναλύεται κατ' οίκον ή τα κιτ διενέργειας τεστ στα οποία το δείγμα συλλέγεται κατ' οίκον και, ακολούθως, αποστέλλεται σε εργαστήριο για ανάλυση. Όλα τα προϊόντα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις των χωρών στις οποίες προσφέρονται.

(Δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2021)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού