Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 10 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 10, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Hoa Kỳ. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2021, chúng tôi sẽ bắt đầu cho phép các pháp nhân được chính quyền tiểu bang cấp phép và chứng nhận ở Connecticut chạy quảng cáo về hoạt động cá cược thể thao, sòng bạc trực tuyến và môn thể thao ảo hằng ngày. 

Các nhà quảng cáo phải gửi đơn xin cấp giấy chứng nhận. Những nhà quảng cáo muốn quảng cáo nội dung cờ bạc trực tuyến tại khu vực này có thể gửi đơn xin cấp giấy chứng nhận từ ngày 7 tháng 10 năm 2021. 

Google sẽ cập nhật trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi khi chính sách này có hiệu lực.

Nội dung cập nhật đối với phụ lục ngày 6 tháng 10 năm 2021:

Sau thông báo của Giám đốc truyền thông Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng bang Connecticut cho biết việc triển khai hoạt động cá cược thể thao trực tuyến – theo lịch sẽ được triển khai vào ngày 7 tháng 10 – sẽ bị trì hoãn, chúng tôi sẽ hoãn lại việc cập nhật chính sách này cho đến khi có thông báo mới.

(Đăng vào tháng 10 năm 2021) 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính