Ενημέρωση των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (SCC) (Οκτώβριος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Οκτώβριο του 2021, η Πολιτική διαφημίσεων της Google που σχετίζεται με τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCC) θα ενημερωθεί, επειδή η Google θα εφαρμόσει τις ενημερωμένες SCC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(Δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2021)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
347262733556119952
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true