Актуализация на стандартните договорни клаузи (СДК) (октомври 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През октомври 2021 г. правилата на Google за рекламиране, свързани със стандартните договорни клаузи (СДК), ще бъдат актуализирани, тъй като Google ще възприеме актуализираните стандартни договорни клаузи на Европейската комисия.

(Публикувано през септември 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню