Листа кодекса за оглашавање

Очекујемо да се сви оглашавачи поред стандардних Google Ads смерница придржавају и локалних закона за све области које циљају огласима. Од оглашавача се очекује да сами истраже локалне прописе за све локације које њихови огласи циљају.

Имајте и у виду да одређене земље, делатности и пословна удружења имају сопствене саморегулативне кодексе за оглашавање и маркетинг. Листу која садржи неке од тих кодекса можете да видите овде. Оглашавачи на Google-у треба да погледају те кодексе када је то релевантно.

Земља 

Кодекс за оглашавање

Аустралија Стандарди оглашавања које је објавила организација Australian Ad Standards

Аустрија

Österreichischer Werberat. Званични превод на енглески је овде.

Белгија

Codes/Règles које је објавио JEP.

Бугарска

Национална етичка правила за оглашавање и другу комерцијалну комуникацију у Бугарској која је објавио NCSR (Национални савет за саморегулативу)

Кипар

Етички кодекс за оглашавање на Кипру који је објавила Организација за регулисање оглашавања на Кипру (PDF верзија је овде)

Чешка

Кодекс за праксе оглашавања који је објавио RPR (Савет за стандарде оглашавања у Чешкој). Званични превод на енглески је овде

Финска

Маркетиншка правила Међународне привредне коморе (ICC).

Француска

Le Code De L'ARPP (ARPP КОДЕКС). Званични превод на енглески је овде

Немачка

Wettbewerbszentrale (за непоштене комерцијалне праксе)

Deutscher Werberat(за укус, пристојност и друштвену одговорност). Верзија на енглескомје овде

Грчка

HCACP (Грчки кодекс за праксе оглашавања и комуникације) који је објавио SEE (Савет за саморегулативно оглашавање)

Мађарска

MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX који је објавио ÖRT (Одбор за саморегулативно оглашавање). Званични превод на енглески је овде

Индија

Кодекс за саморегулативно оглашавање садржаја који је објавио ASCI (Савет за стандарде оглашавања у Индији)

Ирска

Кодекс стандарда за оглашавање и маркетиншку комуникацију који је објавио ASAI (Орган за стандарде оглашавања у Ирској)

Италија

Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Званични превод на енглески је овде.

Луксембург

Кодекс за праксе оглашавања који је објавио CLEP (Commission Luxembourgeoise pour l’Ethique en Publicité)

Малезија Кодекс за садржај који је објавио Форум за комуникације и мултимедијални садржај Малезије
Нови Зеланд Кодекси за оглашавање које је објавио Орган за стандарде оглашавања Новог Зеланда
Филипини Водич за оглашавање који је објавио Савет за стандарде оглашавања Филипина

Пољска

Kodeks Etyki Reklamy који је објавио Rada Reklamy. Званични превод на енглески је овде

Португалија

The Auto Regulação Publicitária

Румунија

Кодекс за праксе оглашавања који је објавио RAC (Савет за оглашавање у Румунији). Званични превод на енглески је овде

Русија

Российский Кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций који примењује AMI RS (Ассоциация маркетинговой индустрии Рекламный Совет).

Србија

Кодекс маркетиншких комуникација који примењује Национална асоцијација за етичке стандарде у оглашавању (NAESO). Званични превод на енглески је овде

Сингапур Кодекс за праксе оглашавања који је објавио Орган за стандарде оглашавања Сингапура

Словачка

Етички кодекс за праксе оглашавања који је објавио RPR (Rada Pre Reklamu). Званични превод на енглески је овде

Словенија

Словеначки кодекс за праксе оглашавања који је објавио SOZ (Комора за оглашавање у Словенији)

Шпанија

Códigos de Conducta Publicitaria који примењује Autocontrol

Шведска

Кодекс Међународне привредне коморе (ICC). Званични превод на енглески је овде.

Швајцарска

Начела Комисије за правичност у Швајцарској која је објавио SLK/CSL (Комисија за поштену комерцијалну комуникацију у Швајцарској).

Холандија

Nederlandse Reclame Code који је објавио SRC (Stichting Reclame Code). Званични превод на енглески је овде.

Турска

Обједињени кодекс Међународне привредне коморе (ICC) за праксе оглашавања и маркетиншке комуникације који примењује RÖK (Reklam Özdenetim Kurulu). Званични превод на енглески је овде.

Уједињено Краљевство

Кодекс за неемитовано оглашавање и директни и промотивни маркетинг у УК (CAP кодекс).

Да ли вам је ово било корисно?

Како то можемо да побољшамо?
Претрага
Обриши претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени