Zoznam predpisov pre reklamy

Očakávame, že všetci inzerenti budú okrem štandardných pravidiel služby Google Ads dodržiavať aj miestne právne predpisy oblastí, na ktoré zacieľujú svoje reklamy. Od inzerentov sa očakáva, že si sami preštudujú miestne nariadenia týkajúce sa oblastí, na ktoré zacieľujú svoje reklamy.

Takisto upozorňujeme, že niektoré krajiny, odvetvia a obchodné združenia majú vlastné samoregulačné pravidlá reklamy a marketingu. Zoznam niektorých z týchto pravidiel nájdete tu. V relevantných prípadoch by sa inzerenti na Googli mali riadiť týmito pravidlami.

Krajina

Predpis pre reklamy

Rakúsko

Österreichischer Werberat. K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Belgicko

Codes / Règles zverejnený organizáciou JEP.

Bulharsko

National Ethical Rules for Advertising and Other Commercial Communication in Bulgaria (Národné etické pravidlá pre reklamu a iné komerčné oznamy v Bulharsku) zverejnené Národnou radou pre samoreguláciu (National Council for Self-Regulation, NCSR).

Cyprus

Cyprus Advertising Ethics Code (Cyperský etický kódex reklamy) zverejnený Cyperskou organizáciou pre reguláciu reklamy (Cyprus Advertising Regulation Organisation). K dispozícii je wordová verzia.

Česká republika

Code of Advertising Practice (Kódex reklamnej praxe) zverejnený českou Radou pre reklamu (RPR). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Fínsko

ICC Marketing Rules (Marketingové pravidlá ICC).

Francúzsko

Le Code De L'ARPP (KÓDEX ARPP). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Nemecko

Wettbewerbszentrale (pre prípady nepoctivých obchodných praktík).

Deutscher Werberat(pre prípady nevkusnej, neslušnej a zásady spoločenskej zodpovednosti porušujúcej reklamy). K dispozícii je anglická verzia.

Grécko

Hellenic Code of Advertising and Communication Practice (Helénsky kódex reklamnej a komunikačnej praxe) (HCACP) zverejnený Radou pre samoreguláciu reklamy (SEE).

Maďarsko

MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX (Maďarský kódex reklamy) zverejnený Radou pre samoreguláciu reklamy (ÖRT). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Írsko

Code of Standards for Advertising and Marketing Communications (Kódex reklamnej a marketingovej komunikácie) zverejnený írskou Radou pre reklamu (Advertising Standards Authority for Ireland, ASAI).

Taliansko

Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Luxembursko

Code of Practice in Advertising (Kódex reklamnej praxe) zverejnený úradom CLEP (Commission Luxembourgeoise pour l’Ethique en Publicité).

Poľsko

Kodeks Etyki Reklamy (Etický kódex reklamy) zverejnený Radou reklamy (Rada Reklamy). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Portugalsko

The Auto Regulação Publicitária (Samoregulácia reklamy).

Rumunsko

The Code of Advertising Practice (Kódex reklamnej praxe) zverejnený rumunskou Radou pre reklamu (RAC). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Rusko

Kódex Российский Кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций združenia AMI RS (Ассоциация маркетинговой индустрии "Рекламный Совет").

Srbsko

Kódex Kodeks Marketinških Komunikacija združenia NAESO (Nacionalna asocijacija za etičke standarde u oglašavanju). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Slovensko

Etický kódex reklamnej praxe zverejnený Radou pre reklamu (RPR). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Slovinsko

Slovenian Code of Advertising Practice (Slovinský kódex reklamnej praxe) zverejnený Slovinskou reklamnou komorou (Slovenian Advertising Chamber, SOZ).

Španielsko

Kódex Códigos de Conducta Publicitaria združenia Autocontrol.

Švédsko

ICC Code (Kódex ICC). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Švajčiarsko

Principles of the Swiss Commission for Fairness (Zásady švajčiarskej komisie pre spravodlivosť) zverejnené komisiou SLK/CSL (Swiss Commission for Fairness in Commercial Communication).

Holandsko

Kódex Nederlandse Reclame Code zverejnený organizáciou SRC (Stichting Reclame Code). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Turecko

Advertising and Marketing Communication Practice Consolidated ICC Code (Konsolidovaný kódex ICC reklamnej a marketingovej komunikácie) zverejnený radou RÖK (Reklam Özdenetim Kurulu). K dispozícii je úradne preložená anglická verzia.

Spojené kráľovstvo

UK Code of Non-broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing (Kódex nevysielanej reklamy a priameho a propagačného marketingu Spojeného kráľovstva) (kódex CAP).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false