Reklaamikoodeksite loend

Eeldame, et kõik reklaamijad järgivad lisaks Google Adsi standardeeskirjadele ka kõigi reklaamidega sihitavate piirkondade kohalikke seaduseid. Reklaamijad peavad ise uurima oma reklaamidega sihitavate asukohtade kohalikke õigusakte.

Pange tähele ka seda, et teatud riikidel, valdkondadel ja kutseühingutel on reklaami ja turunduse jaoks iseregulatsiooni reeglistikud. Mõnda sellist reeglistikku sisaldava loendi leiate siit. Google'is reklaamijad peaksid neid reeglistikke järgima, kui see on asjakohane.

Riik 

Reklaamikoodeks

Austria

Österreichischer Werberat. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Belgia

JEP avaldatud Koodeksid/reeglid.

Bulgaaria

Organisatsiooni National Council for Self-Regulation (NCSR) avaldatud Reklaamimise ja muu ärisuhtluse riiklikud eetikareeglid Bulgaarias.

Küpros

Organisatsiooni Cyprus Advertising Regulation Organisation avaldatud Reklaamimise eetikakoodeks Küprosel (Wordi versiooni leiate siit).

Tšehhi Vabariik

Organisatsiooni Czech Advertising Standards Council (RPR) avaldatud Reklaamitavade koodeks. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Soome

ICC turundusreeglid.

Prantsusmaa

ARPP-kood (ARPP-KOOD). Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Saksamaa

Wettbewerbszentrale (ebaausate äritavade korral).

Deutscher Werberat(diskreetsuse ja sünduse ning sotsiaalse vastutuse korral). Ingliskeelse versiooni leiate siit.

Kreeka

Organisatsiooni Advertising Self-Regulation Council (SEE) avaldatud Reklaami- ja suhtlustavad Kreekas (HCACP).

Ungari

Organisatsiooni Advertising Self Regulatory Board (ÖRT) avaldatud UNGARI REKLAAMIKOODEKS. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Iirimaa

Organisatsiooni Advertising Standards Authority for Ireland (ASAI) avaldatud Reklaami- ja turunduskommunikatsioonistandardite koodeks.

Itaalia

Ettevõtte juhtimise ärisuhtluse koodeks. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Luksemburg

Organisatsiooni Commission Luxembourgeoise pour l’Ethique en Publicité (CLEP) avaldatud Reklaamitavade koodeks.

Poola

Organisatsiooni Rada Reklamy avaldatud Reklaamieetika koodeks. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Portugal

Reklaamide eneseregulatsioon.

Rumeenia

Organisatsiooni Romanian Advertising Council (RAC) avaldatud Reklaamitavade koodeks. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Venemaa

Organisatsiooni Ассоциация маркетинговой индустрии "Рекламный Совет" (AMI RS) rakendatud Российский Кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций.

Serbia

Organisatsiooni Nacionalna asocijacija za etičke standarde u oglašavanju (NAESO) rakendatud Kodeks Marketinških Komunikacija. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Slovakkia

Organisatsiooni Rada Pre Reklamu (RPR) avaldatud Reklaamitavade eetikakoodeks. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Sloveenia

Organisatsiooni Slovenian Advertising Chamber (SOZ) avaldatud Reklaamitavade koodeks Sloveenias.

Hispaania

Organisatsiooni Autocontrol rakendatud Reklaamide eneseregulatsioonikoodeks.

Rootsi

ICC koodeks. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Šveits

Organisatsiooni Swiss Commission for Fairness in Commercial Communication (SLK/CSL) avaldatud Šveitsi õigluskomisjoni põhimõtted.

Holland

Organisatsiooni Stichting Reclame Code (SRC) avaldatud Hollandi reklaamikoodeks. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Türgi

Organisatsiooni Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) rakendatud Reklaami- ja turunduskommunikatsiooni tavade konsolideeritud ICC-koodeks. Ametlikult tõlgitud ingliskeelse versiooni leiate siit.

Ühendkuningriik

Levivälise reklaamimise ning otse- ja reklaamturunduse koodeks Ühendkuningriigis (CAP-koodeks).

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
false
false
true
73067
false
false