Nội dung cập nhật đối với chính sách của Google Ads về nội dung khiêu dâm (tháng 12 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Từ tháng 12 năm 2021, các lỗi vi phạm chính sách của Google Ads về nội dung khiêu dâm sẽ bị coi là lỗi vi phạm chính sách nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản mắc lỗi vi phạm chính sách nghiêm trọng ngay khi phát hiện mà không gửi thông báo nhắc nhở trước. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này và tăng dần phạm vi thực thi đến mức tối đa trong khoảng 4 tuần.

Chúng tôi xử lý nghiêm khắc các lỗi vi phạm chính sách về nội dung khiêu dâm, và sẽ coi đó là các lỗi vi phạm nghiêm trọng theo tiến trình được nêu trong nhật ký thay đổi này. Nếu phát hiện thấy các lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện mà không gửi thông báo nhắc nhở trước, đồng thời, bạn sẽ không được phép quảng cáo thông qua Google Ads nữa.

Vui lòng xem lại nội dung cập nhật chính sách này để xác định xem có quảng cáo nào của bạn nằm trong phạm vi chi phối của chính sách này hay không và nếu có, hãy xóa những quảng cáo đó trước ngày 1 tháng 12 năm 2021.

(Đăng vào ngày 27 tháng 9 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067