Update van het Google Ads-beleid voor seksueel expliciete content (december 2021)

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

In december 2021 worden schendingen van het Google Ads-beleid voor seksueel expliciete content geüpdatet naar ernstige beleidsschendingen. Ernstige beleidsschendingen leiden na constatering en zonder waarschuwing vooraf tot opschorting van het account. Vanaf 1 december 2021 gaan we het geüpdatete beleid geleidelijk invoeren. Na ongeveer 4 weken wordt het strikt gehandhaafd.

We nemen schendingen van het beleid voor seksueel expliciete content uiterst serieus en beschouwen deze in de nabije toekomst als ernstig aan de hand van de tijdlijn in dit wijzigingslogboek. Als we schendingen van dit beleid constateren, schorten we uw Google Ads-accounts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op en kunt u niet opnieuw bij ons adverteren.

Neem deze beleidsupdate door om na te gaan of uw advertenties aan het beleid voldoen. Zo niet, verwijder ze dan vóór 1 december 2021.

(Gepost op 27 september 2021)

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu