Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 8 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 8 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành cho Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ bắt đầu cho phép các pháp nhân được nhà nước chứng nhận và cấp phép ở Arizona chạy quảng cáo về hoạt động cá cược thể thao và môn thể thao ảo hằng ngày từ ngày 27 tháng 8 và sẽ bắt đầu chạy những quảng cáo này từ ngày 28 tháng 8.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận. Những nhà quảng cáo muốn quảng cáo nội dung cờ bạc trực tuyến tại khu vực này có thể gửi đơn xin cấp giấy chứng nhận từ ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi sẽ được cập nhật khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 8 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính