Chính sách xử lý quảng cáo mặc định (tháng 8 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Từ ngày 2 tháng 9 năm 2021, Google sẽ bắt đầu triển khai các thay đổi về chính sách nhằm đáp ứng các quy định về quyền riêng tư của trẻ em tại Vương quốc Anh (EEA) và Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Những thay đổi này sẽ áp dụng tại Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và toàn bộ Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

Những thay đổi về chính sách sẽ bao gồm việc triển khai các biện pháp bảo vệ bổ sung để lọc ra những danh mục mẫu quảng cáo nhạy cảm đủ điều kiện phân phát cho những người dùng chưa đăng nhập hoặc chưa được xác nhận là đủ 18 tuổi trở lên. Các ví dụ về những danh mục quảng cáo bị hạn chế sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ uống có cồn, nội dung người lớn, cờ bạc và thuốc kê đơn. Google có thể điều chỉnh những loại quảng cáo và định dạng có thể bị lọc ra theo yêu cầu để tuân thủ quy định.

Google còn thực hiện các biện pháp bổ sung để cung cấp trải nghiệm trực tuyến phù hợp với lứa tuổi hơn khi hệ thống của chúng tôi xác định một người dùng chưa đủ 18 tuổi. Những biện pháp này được thiết kế để giúp bảo vệ thông tin cá nhân, cung cấp các chế độ kiểm soát quyền riêng tư dễ hiểu và hạn chế việc tiếp xúc với nội dung bị giới hạn độ tuổi.

(Đăng vào tháng 8 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14364744594061817639
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067