Стандартни правила за обработване на рекламите (август 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 2 септември 2021 г. Google ще започне да въвежда промени в правилата в отговор на разпоредбите за поверителност на децата в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство. Промените ще важат в Обединеното кралство, Швейцария и всички държави от ЕИП.

Промените в правилата ще включват внедряване на допълнителни предпазни мерки за филтриране на чувствителни категории рекламни послания, които отговарят на правилата за показване на потребители, които не са влезли в профила си или не са потвърдили, че имат навършени 18 години. Примери за ограничени рекламни категории ще включват, без изброяването да е изчерпателно, съдържание за пълнолетни, хазарт и лекарствени средства, отпускани с рецепта. Google може да коригира типовете реклами и формати, които може да бъдат филтрирани според изискванията, за да се спазват разпоредбите.

Когато системите ни установят, че даден потребител е под 18 години, Google предприема допълнителни мерки, за да предоставя по-подходяща за съответната възраст практическа работа онлайн. Тези мерки са предназначени за предпазване на личната информация, предоставяне на лесни за разбиране контроли за поверителност и ограничаване на показването на съдържание с възрастово ограничение.

(Публикувано през август 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню