Drogues i articles relacionats

La política de Google Ads sobre drogues i articles relacionats es modificarà a finals de gener. La política es modifica per tal de prohibir les substàncies herbàcies, com ara la sàlvia i els bolets al·lucinògens, i els articles que hi estiguin relacionats, com a productes no acceptables en comptes de productes restringits. Aquest canvi afectarà a tots els països. Hem pres aquesta decisió per garantir una experiència d'usuari positiva. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat l'11 de gener de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?