Toistuvien rikkomusten sanktiomenettely

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Kuten mainonnan käyttöehdoissa mainitaan, Google pidättää oikeuden hylätä mainoksia tai jäädyttää mainostilejä tarvittaessa. Google edellyttää mainostajilta Google Ads ‑käytäntöjen noudattamista, jotta käyttäjille voidaan tarjota turvallinen ja positiivinen käyttökokemus. Suhtaudumme toistuviin käytäntörikkomuksiin vakavasti ja ryhdymme toimiin rikkomuksia tehneitä mainostajia vastaan.

Käytämme sekä automaattisia että tarkastajien tekemiä arviointeja, jotta voimme havaita ja poistaa käytäntöjemme vastaiset mainokset, jotka ovat haitallisia käyttäjille ja koko Google Adsin ekosysteemille. Käyttäjien ja mainosalustojen turvallisuutta edistävät täytäntöönpanoteknologiamme voivat käyttää algoritmeja ja koneoppimista, jotka on mallinnettu tarkastajien tekemien päätösten pohjalta. Automaattiset mallit poistavat käytäntöjen vastaisen sisällön tai lähettävät sen koulutettujen tarkastajien ja analyytikoiden tarkastettavaksi siinä tapauksessa, että tarvitaan tarkempaa arviointia, koska sisällön arvioiminen on vaikeaa pelkkien algoritmien avulla (esim. jos tarvitaan ymmärrystä mainoksen kontekstista). Näiden manuaalisten tarkastusten tuloksia käytetään apuna luotaessa opetusdataa, jolla koneoppimismalleja voidaan parantaa entisestään.

Ryhdymme toimiin, jos havaitsemme käytäntöjen vastaisia mainoksia. Voimme esimerkiksi hylätä kyseiset mainokset, jolloin ne eivät voi näkyä, ja jäädyttää tilit, joilla on tehty toistuvia tai törkeitä rikkomuksia. Suhtaudumme toistuviin käytäntörikkomuksiin vakavasti ja aiomme laajentaa toistuvia käytäntörikkomuksia koskevaa varoitusjärjestelmäämme.

Google Ads ‑tilillesi voidaan antaa varoituksia, jos rikot tiettyjä Google Ads ‑käytäntöjä toistuvasti. Huomaa, että ensimmäisestä käytäntörikkomuksesta ei anneta varoitusta. Voit saada enintään kolme varoitusta, ja jokaista varoitusta seuraa edellistä ankarampi sanktio. Ensimmäisestä ja toisesta varoituksesta tilille asetetaan väliaikainen mainontaesto (kolmen ja seitsemän päivän ajaksi), kun taas kolmannesta varoituksesta seuraa tilin jäädytys.

Varoituksiin perustuva järjestelmä koskee seuraavia käytäntöjä: Petollisen toiminnan salliminen, Hyväksymättömät aineet, Ampuma-aseet, ampuma-aseiden osat ja niihin liittyvät tuotteet, Räjähteet, Muut aseet, Tupakka, Korvausta vastaan tarjottavat seksuaaliset palvelut, Vaimonvälitys, Klikkikalastelu, Harhaanjohtava mainoksen ulkoasu, Takuiden maksuun liittyvät palvelut, Numero‑, soitonsiirto‑ ja puhelutallennuspalvelut, Luottotietojen palautuspalvelut, Binäärioptiot ja Henkilökohtaiset lainat.

Mitä tapahtuu, jos saat varoituksen?

Google Ads ‑tilillesi annetaan varoitus, josta kerrotaan sähköpostitse ja tililläsi näkyvällä ilmoituksella, kun elementtisi tai mainoksesi rikkovat Google Ads ‑käytäntöä useamman kerran. Tili voi saada enintään yhden huomautuksen ja kolme varoitusta käytäntörikkomusta kohden.

Huomautus

Ymmärrämme, että virheitä sattuu etkä ole tahallasi rikkonut käytäntöjämme. Tästä syystä ensimmäisestä rikkomuksesta seuraa vain huomautus. Otathan huomioon, että saat vain yhden huomautuksen, josta kerrotaan sähköposti-ilmoituksella. Kun mainoksesi seuraavan kerran rikkovat samaa Google Ads ‑käytäntöä, saat varoituksen. Jos olemme mielestäsi tehneet virheen, voit tehdä hylätyistä mainoksista valituksen.
Lue lisää valituksista täältä.

Ensimmäinen varoitus

Saat ensimmäisen varoituksen, kun huomaamme, että olet rikkonut tiettyä Google Ads ‑käytäntöä toistamiseen, vaikka olet jo saanut asiasta huomautuksen.

Kun saat ensimmäisen varoituksen, tilillesi asetetaan kolmen päivän väliaikainen mainontaesto. Jos et kuittaa varoitusta tai tee siitä valitusta, tilisi mainontaesto jatkuu myös kolmen päivän jälkeen. Lue lisää kohdasta Mitä tehdä, jos saat varoituksen?.

Jos tilillä on väliaikainen mainontaesto, sitä ei voi käyttää mainostamiseen. Mainostajat voivat kuitenkin kirjautua tileilleen ja katsoa niihin liittyviä raportteja. Lue lisää väliaikaisesta mainontaestosta.

Toinen varoitus

Saat toisen varoituksen, jos rikot samaa käytäntöä uudelleen 90 päivän kuluessa ensimmäisestä varoituksesta. Tällöin sinulla on viimeinen mahdollisuus välttää tilisi jäädyttäminen poistamalla kaikki käytäntöjen vastaiset elementit tai mainokset Google Ads ‑tililtäsi.

Kun saat toisen varoituksen, tilillesi asetetaan seitsemän päivän väliaikainen mainontaesto. Jos et kuittaa varoitusta tai tee siitä valitusta, tilisi mainontaesto jatkuu myös kolmen päivän jälkeen. Lue lisää osiosta Mitä tehdä, jos saat varoituksen?.

Jos tilillä on väliaikainen mainontaesto, sitä ei voi käyttää mainostamiseen. Mainostajat voivat kuitenkin kirjautua tileilleen ja katsoa niihin liittyviä raportteja. Lue lisää väliaikaisesta mainontaestosta.

Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen, kun väliaikainen mainontaesto on poistettu tililtäsi.

Kolmas varoitus

Saat kolmannen ja viimeisen varoituksen, jos rikot samaa käytäntöä 90 päivän kuluessa toisesta varoituksesta. Tällöin tilisi jäädytetään käytäntöjen toistuvan rikkomisen vuoksi. Lue lisää tilien jäädytyksistä.

Mitä tehdä, jos saat varoituksen?

Tilillesi voidaan asettaa väliaikainen mainontaesto tai tilisi voidaan jäädyttää riippuen siitä, kuinka monta tiettyyn käytäntöön liittyvää varoitusta tilille on kertynyt.

Jos tilillesi on asetettu väliaikainen mainontaesto

Jotta voit jatkaa mainostamista, sinun on korjattava rikkomukset ja lähetettävä kuittauslomake. Jos kyseessä on mielestäsi erehdys etkä ole rikkonut käytäntöjämme, tee varoituksesta valitus. Huomaa, että mainontaesto pysyy voimassa tililläsi, kunnes olet joko kuitannut varoituksen tai tehnyt siitä valituksen.

Jos päätät tehdä valituksen mutta sitä ei hyväksytä, sinun on poistettava tai korjattava käytäntörikkomukset ja kuitattava varoitus, jotta väliaikainen mainontaesto voidaan poistaa tililtäsi.

Varoituksen kuittaaminen

Jos haluat kuitata varoituksen, sinun on poistettava tai korjattava tilisi kaikki käytäntörikkomukset ja täytettävä kuittauslomake.

Täyttämällä kuittauslomakkeen vakuutat seuraavaa:

  • Olet tietoinen siitä, minkä käytännön tai käytäntöjen vuoksi tilillesi on annettu varoitus. Olet tutustunut kyseisiin käytäntöihin ja ymmärrät, että näiden käytäntöjen tulevat rikkomukset voivat johtaa ankarampiin sanktioihin, joista viimeinen on tilin jäädytys.
  • Olet poistanut kyseisten käytäntöjen vastaiset elementit ja mainokset ja lupaat varmistaa, että tulevat elementit ja mainokset ovat käytäntöjemme mukaisia.
  • Ymmärrät, että lisätilien luominen ja/tai yritykset kiertää Googlen käytäntösanktioita on ehdottomasti kielletty ja ne voivat johtaa tilin jäädyttämiseen.

Kun kuittauslomake on lähetetty, tilisi mainokset alkavat taas näkyä tietyn ajan kuluttua sen mukaan, kuinka monta varoitusta tilille on kertynyt.

  • Jos kyseessä on ensimmäinen varoitus, tilisi mainokset alkavat näkyä kolmen päivän kuluttua väliaikaisen mainontaeston alkamisesta.
  • Jos kyseessä on toinen varoitus, tilisi mainokset alkavat näkyä seitsemän päivän kuluttua väliaikaisen mainontaeston alkamisesta.

Jos muokkaat aiemmin luotuja mainoksia tai lataat uusia mainoksia, varmista, että ne ovat niitä koskevan käytännön mukaisia. Jos luot uusia käytäntöjen vastaisia mainoksia, kun tililläsi on voimassa väliaikainen mainontaesto, sinulle annetaan uusi varoitus.

Huomaa, että Google seuraa tiliäsi Google Ads ‑käytäntöjen toistuvien rikkomusten varalta.

Valittaminen

Jos varoitusta koskeva valituksesi hyväksytään, varoitus poistetaan tililtäsi ja käytäntöjen mukaiset mainokset hyväksytään. Väliaikainen mainontaesto poistuu tililtäsi heti.

Jos valitustasi ei hyväksytä, tilisi mainontaesto pysyy voimassa, kunnes olet korjannut tilisi kaikki käytäntörikkomukset ja täyttänyt kuittauslomakkeen.

Jos tilisi jäädytetään

Jos kyseessä on erehdys etkä mielestäsi ole toiminut tämän käytännön vastaisesti, tee valitus ja perustele kantasi. Palautamme tilejä vain painavista syistä, joten on tärkeää, että ilmaiset asiasi perusteellisesti, tarkasti ja rehellisesti. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
73067