Aktualizácia pravidiel týkajúcich sa obmedzení masiek (august 2021)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V roku 2020 bolo blokované zaraďovanie respiračných masiek do záznamov v našich službách a sieti. Takto sme chceli zabrániť zneužitiu a zabezpečiť dodávky týchto masiek zdravotníkom v dôsledku ich nedostatku v danom období. Vzhľadom na vývoj pandémie COVID‑19 sme dospeli k rozhodnutiu, že už je vhodné povoliť zaradenie masiek triedy N95 v Spojených štátoch a vybraných schválených masiek blízkych triede N95 (KN95, FFP2 a KF94) na globálnej úrovni do nákupných reklám a bezplatných záznamov.

Od 31. augusta 2021 spoločnosť Google povolí schváleným obchodníkom a dodávateľom zaraďovať masky triedy N95 a masky blízke triede N95 do nákupných reklám a bezplatných záznamov. Takto chceme pomôcť, aby sa tieto masky dostali k nelekárskym zdravotníkom a iným spotrebiteľom z rizikových skupín, ktorí nemôžu využiť dodávateľský reťazec zdravotníckych potrieb. Schvaľovanie ponúk masiek triedy N95 na zaradenie do záznamov v Spojených štátoch bude zabezpečovať spoločnosť Project N95. Schválené ponuky masiek triedy N95 bude do záznamov v mene obchodníkov propagujúcich tieto masky zaraďovať priamo spoločnosť Project N95. Schvaľovanie ponúk masiek blízkych triede N95 (KN95, FFP2 a KF94) na zaradenie do záznamov na globálnej úrovni bude zabezpečovať spoločnosť LegitScript. Schválení obchodníci môžu zaraďovať schválené masky KN95, FFP2 a KF94 do záznamov priamo v službe Merchant Center.

Obchodníci a dodávatelia musia požiadať o schválenie, aby mohli zaraďovať svoje ponuky do záznamov. Takto chceme predísť riziku predaja falšovaného tovaru. Proces žiadosti v oboch prípadoch vyžaduje, aby obchodníci a dodávatelia poskytli na kontrolu informácie o firme a výrobkoch. O schválenie zaradenia masiek triedy N95 prostredníctvom spoločnosti Project N95 môžete požiadať na tejto stránke. Ak chcete požiadať o schválenie zaradenia masiek blízkych triede N95 prostredníctvom spoločnosti LegitScript, môžete to spraviť na tejto stránke. Táto aktualizácia sa vzťahuje na nákupné reklamy a bezplatné záznamy.

(Uverejnené 31. augusta 2021)

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka