Ενημέρωση της πολιτικής σχετικά με τους περιορισμούς μάσκας (Αύγουστος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Το 2020, αποκλείστηκε η καταχώριση μασκών αναπνευστικής προστασίας στις ιδιοκτησίες μας και στο δίκτυο, για την αποτροπή κατάχρησης και τη διατήρηση αποθέματος για τους εργαζομένους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς στο παρελθόν παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα. Καθώς η κατάσταση με τον κορονοϊό (COVID-19) εξελίχθηκε, αποφασίσαμε ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να επιτρέψουμε την καταχώριση των μασκών Ν95 στις ΗΠΑ, καθώς και μιας επιλογής εγκεκριμένων μασκών αντίστοιχων των Ν95 (KN95, FFP2 και KF94) παγκοσμίως στις διαφημίσεις Αγορών και τις δωρεάν καταχωρίσεις μας.

Από τις 31 Αυγούστου 2021, η Google θα επιτρέπει στους εγκεκριμένους εμπόρους και προμηθευτές να καταχωρίζουν τις μάσκες Ν95 και αντίστοιχες με αυτές στις διαφημίσεις Αγορών και τις δωρεάν καταχωρίσεις μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν πρόσβαση σε αυτές οι εργαζόμενοι εκτός του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και άλλοι ευπαθείς καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα μέσω της ιατρικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο του Project Ν95, θα εγκριθούν προσφορές μασκών Ν95 για καταχώριση μόνο στις ΗΠΑ. Οι εγκεκριμένες προσφορές μασκών Ν95 θα καταχωρίζονται απευθείας μέσω του Έργου Ν95 για λογαριασμό των εμπόρων μασκών Ν95. Η LegitScript θα εγκρίνει προσφορές μασκών αντίστοιχων με τις Ν95 (KN95, FFP2 και KF94) για καταχώριση σε όλο τον κόσμο. Οι εγκεκριμένοι έμποροι μπορούν να καταχωρίζουν προσφορές εγκεκριμένων μασκών KN95, FFP2 και KF94 απευθείας στο Merchant Center. 

Οι έμποροι και οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για έγκριση ώστε να μπορούν να καταχωρίζουν τις προσφορές τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πώλησης απομιμήσεων μασκών. Σύμφωνα με τη διαδικασία αίτησης και για τις δύο περιπτώσεις, θα απαιτείται οι έμποροι και οι προμηθευτές να παρέχουν πληροφορίες επιχείρησης και προϊόντος για έλεγχο. Υποβάλετε εδώ αίτηση για την έγκριση καταχώρισης Ν95 μέσω του Project Ν95 και εδώ για έγκριση καταχώρισης μασκών αντίστοιχων με τις Ν95 μέσω της LegitScript. Αυτή η ενημέρωση ισχύει για διαφημίσεις Αγορών και δωρεάν καταχωρίσεις.

(Δημοσιεύτηκε στις 31 Αυγούστου 2021)

 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού