Uppdateringar i åtgärdsprocesserna för upprepade överträdelser (Juli 2021)

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I september 2021 inför Google ett nytt varningsbaserat system för att vidta åtgärder mot annonsörer som upprepade gånger bryter mot Google Ads-policyerna. Vi börjar implementera detta varningsbaserade system den 21 september 2021 med en gradvis upptrappning under en tremånadersperiod för följande policyer: Möjliggöra ohederligt beteende, Otillåtna ämnen, Vapen, vapendelar och relaterade produkter, Sprängämnen, Övriga vapen samt Tobak. Policyn för det varningsbaserade systemet utökas för att omfatta fler policyer stegvis och över tid. Vi informerar annonsörerna varje gång fler policyer börjar omfattas av det varningsbaserade systemet.

Observera att denna uppdatering inte påverkar processerna för kontoavstängning vid allvarliga överträdelser av Google Ads-policyn.

Vad förändras?

Google vill säkerställa en säker och positiv användarupplevelse och kräver därför att annonsörer följer Google Ads-policyerna. Som en del i Google Ads kontrollsystem börjar Google utfärda varningar till annonsörer. Dessa åtföljs av e-postmeddelanden och varningar i kontot med uppmaningar att följa riktlinjerna och förhindra upprepade överträdelser mot våra policyer.

En annonsörs första policyöverträdelse resulterar enbart i en varning. Annonsörer får en första anmärkning om vi upptäcker fortsatta policyöverträdelser. Annonsörer kan som mest få tre anmärkningar. För varje anmärkning ökar de tillämpade påföljderna gradvis. Efter den första och andra varningen pausar vi kontot (under tre respektive sju dagar). Den tredje varningen resulterar i att kontot stängs av.

En annonsör vars konto tillfälligt har pausats måste åtgärda de aktuella överträdelserna och skicka in ett bekräftelseformulär för att återuppta annonsvisningen. Efter denna bekräftelse tas pausen bort från kontot efter antingen tre dagar för första varningen eller sju dagar för andra varningen. Annonsörer kan även överklaga ett beslut om varning om de anser att den är felaktigt utfärdad. Om överklagan godkänns börjar annonserna visas igen omedelbart. Konton förblir pausade om annonsören varken bekräftar eller överklagar en varning. Om annonsören inte vinner överklagan ligger varningarna kvar i Google Ads-kontot i 90 dagar.

Konton som stängs av efter en tredje varning kan endast visa annonser eller skapa nytt innehåll om avstängningen har överklagats och överklagan godkänts. Läs mer om avstängda konton.

(Upplagt i juli 2021)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
73067