Atjauninājumi piemērošanas procedūrām saistībā ar atkārtotiem pārkāpumiem (2021. gada jūlijs)

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

2021. gada septembrī Google ieviesīs jaunu, uz brīdinājumiem balstītu sistēmu, ko piemērot pret reklāmdevējiem, kuri atkārtoti pārkāpj Google Ads politikas. Uz brīdinājumiem balstītās sistēmas ieviešana tiks sākta 2021. gada 21. septembrī un pakāpeniski pabeigta triju mēnešu laikā. Sistēma tiks izmantota šādām politikām: Negodīgas rīcības veicināšana, Neapstiprinātas vielas, Šaujamieroči, šaujamieroču daļas un saistītie produkti, Sprāgstvielas, Citi ieroči un Tabaka. Uz brīdinājumiem balstītajai sistēmai pakāpeniski laika gaitā tiks pievienotas papildu politikas, un reklāmdevējiem tiks nosūtīts paziņojums katru reizi, kad šajā sistēmā tiks iekļautas jaunas politikas.

Ņemiet vērā, ka šis jaunums neietekmē procedūras, kas saistītas ar konta darbības apturēšanu nopietnu Google Ads politiku pārkāpumu dēļ.

Gaidāmās izmaiņas

Lai varētu lietotājiem garantēt drošu un pozitīvu pieredzi, Google pieprasa reklāmdevējiem nodrošināt atbilstību Google Ads politikām. Google Ads piemērošanas sistēmas ietvaros Google sāks piemērot brīdinājumus reklāmdevējiem, nosūtot tos kopā ar e-pasta paziņojumiem, kā arī paziņojumiem kontā, lai sekmētu atbilstību un atturētu no atkārtotas mūsu politiku pārkāpšanas.

Par pirmo politikas pārkāpumu reklāmdevējam tiks nosūtīts tikai aizrādījums. Taču pirmo brīdinājumu reklāmdevēji nopelnīs tad, ja mēs konstatēsim turpmākus mūsu politiku pārkāpumus. Reklāmdevēji varēs saņemt ne vairāk kā trīs brīdinājumus, un viņiem piemērotais soda apmērs pieaugs ar katru brīdinājuma reizi. Par pirmo un otro brīdinājumu tiks piemērota konta īslaicīga aizturēšana (attiecīgi trīs un septiņas dienas ilga), taču trešā brīdinājuma gadījumā konta darbība tiks apturēta.

Reklāmdevējam, kuram tiks piemērota konta īslaicīga aizturēšana, būs jānovērš attiecīgie pārkāpumi un jāiesniedz apstiprinājuma veidlapa, lai atsāktu reklāmu rādīšanu. Pēc apstiprinājuma iesniegšanas reklāmdevēja konta īslaicīga aizturēšana tiks pārtraukta vai nu trīs dienas pēc pirmā brīdinājuma, vai arī septiņas dienas pēc otrā brīdinājuma saņemšanas. Ja reklāmdevēji uzskatīs, ka brīdinājums ir saņemts kļūdas dēļ, viņi varēs arī iesniegt apelāciju par brīdinājuma piešķiršanu. Ja brīdinājuma piešķiršana tiks sekmīgi apstrīdēta, reklāmu rādīšana tiks nekavējoties atsākta. Ja reklāmdevējs neveiks nekādas darbības un neiesniegs apstiprinājumu vai apelāciju par brīdinājuma piešķiršanu, kontiem tiks saglabāts īslaicīgas aizturēšanas statuss.Ja brīdinājumi netiks sekmīgi apstrīdēti, brīdinājumi tiks saglabāti Google Ads kontā 90 dienas.

Kontos, kuru darbība pēc trešā brīdinājuma saņemšanas tiks apturēta, nevarēs rādīt nekādas reklāmas vai izveidot jaunu saturu, ja vien konta darbības apturēšana netiks sekmīgi apstrīdēta. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

(Publicēts 2021. gada jūlijā)

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
10721984005624626891
true
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
true
73067