Các thay đổi đối với Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 6 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật các yêu cầu theo từng quốc gia cụ thể trong Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads. Chúng tôi sẽ thay đổi các yêu cầu đối với Đức để phản ánh việc chuyển đổi sang Hiệp ước mới giữa các tiểu bang về trò chơi may rủi (Glücksspielstaatsvertrag), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, cùng với một số thay đổi khác về ngôn ngữ trong chính sách hiện có của chúng tôi. Trong lần cập nhật này, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, chúng tôi sẽ bắt đầu chấp nhận quảng cáo về các trò chơi máy đánh bạc ảo, sòng bạc trực tuyến và bài xì phé trực tuyến ở Đức. 

Khách hàng phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận. Google sẽ cập nhật trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 6 năm 2021)


 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính