Ενημέρωση της πολιτικής αναξιόπιστων ισχυρισμών (Δεκέμβριος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η πολιτική αναξιόπιστων ισχυρισμών του Google Ads θα ενημερωθεί, ώστε να περιλαμβάνει μια νέα πολιτική που απαγορεύει περιεχόμενο με ισχυρισμούς για την κλιματική αλλαγή οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την επιστημονική συναίνεση.  Η ενημέρωση της πολιτικής θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 6 Δεκεμβρίου 2021.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την αναστολή του λογαριασμού σας.

Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν κάποιες από τις διαφημίσεις σας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής και, σε αυτήν την περίπτωση, καταργήστε τις συγκεκριμένες διαφημίσεις πριν από τις 6 Δεκεμβρίου 2021.

(Δημοσιεύτηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021)

 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού