Opieka zdrowotna i leki

Zasady Google Ads dotyczące opieki zdrowotnej i leków zmienią się mniej więcej na początku stycznia 2011 r. Reklamy promujące apteki online nie będą dłużej akceptowane, z wyłączeniem sytuacji, gdy dany reklamodawca jest zarejestrowany w generalnej radzie farmaceutycznej (General Pharmaceutical Council – GPhC) i dostarczy nam numer rejestracyjny GPhC. GPhC zastępuje Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne Wielkiej Brytanii (Royal Pharmaceutical Society of Great Britain – RPSGB) jako instytucja certyfikująca apteki. Od stycznia 2011 r. zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi aptek online firma Google nie będzie akceptowała certyfikatów przyznanych przez RPSGB. Zmiana ta będzie miała miejsce na terenie Wielkiej Brytanii. Do wszystkich reklamodawców, których dotyczy ta zmiana, prześlemy stosowne powiadomienia. Po wejściu zmiany w życie sekcja traktująca wyłącznie o zasadach dla Wielkiej Brytanii zostanie zaktualizowana w sposób odzwierciedlający zmianę.
(Data opublikowania: 17 grudnia 2010)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?