Здравеопазване и лекарства

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за здравеопазване и лекарства ще се променят около началото на януари 2011 г. Повече няма да приемаме реклами, популяризиращи онлайн аптеки, освен ако въпросният рекламодател не е регистриран от Главния фармацевтичен съвет (GPhC) и не ни предостави регистрационния си номер от тази организация. GPhC замени Кралското фармацевтично дружество на Великобритания (RPSGB) като сертифициращ орган за аптеките и от януари 2011 г. удостоверенията, осигурени от RPSGB, вече няма да се приемат от Google съгласно правилата ни за онлайн аптеки. Тази промяна ще засегне Великобритания. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на промяната в сила секцията с конкретна информация за Великобритания ще бъде актуализирана, за да я отрази.
(Публикувано на 17 декември 2010 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?