Nội dung cập nhật đối với các yêu cầu về quảng cáo trên YouTube (tháng 6 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2021, Google sẽ cập nhật các yêu cầu về quảng cáo trên YouTube để thêm các yêu cầu về nội dung quảng cáo trên đầu trang chủ YouTube nhằm nghiêm cấm những tài sản có liên quan đến một số danh mục nhất định.

(Ngày đăng: ngày 14 tháng 6 năm 2021)

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false