Annonsering om finansiella tjänster i Förenade kungariket (augusti 2021)

 

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I augusti 2021 uppdateras Googles policy för annonser om finansiella produkter och tjänster för att definiera nya verifieringskrav för annonsörer av finansiella tjänster som inriktar sig på Förenade kungariket. Policyuppdateringen publiceras den 30 augusti 2021 och policyn träder i kraft sju dagar senare. Annonsörer som inte har slutfört den uppdaterade verifieringsprocessen när den nya policyn träder i kraft får inte längre visa annonser om finansiella tjänster av något slag i Förenade kungariket, inräknat att visa annonser för användare i Förenade kungariket som ser ut att söka finansiella tjänster.

Du kan läsa mer om de nya verifieringskraven för finansiella tjänster i Förenade kungariket och påbörja din verifiering här.

Information om den uppdaterade policyn

Annonsörer måste verifieras av Google för att få visa annonser om finansiella tjänster av något slag i Förenade kungariket, inräknat att visa annonser för användare i Förenade kungariket som ser ut att söka finansiella tjänster. Som ett led i verifieringsprocessen måste annonsörerna uppvisa att de har godkänts av UK Financial Conduct Authority eller att de omfattas av något av undantagen som beskrivs på sidan om verifiering av finansiella tjänster i Förenade kungariket. Observera att detta krav innefattar finansiella tjänster som regleras eller inte regleras av UK Financial Conduct Authority.

Annonsörer kan initiera verifieringen själva, eller så kan Google kräva att de slutför verifieringsprocessen. För annonsörer som inte slutför steg 2 i verifieringsprocessen inom föreskriven tidsperiod pausas deras konton. Läs mer om verifiering av finansiella tjänster i Förenade kungariket.

Annonser relaterade till följande kategorier betraktas inte som finansiella tjänster enligt denna policy. De måste dock fortfarande följa alla övriga Google Ads-policyer:

  • Produkter som omfattas av policyn för skuldrådgivningstjänster
  • Produkter som omfattas av policyn för komplexa spekulativa finansiella produkter: contracts for difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Annonser i denna kategori kan inriktas på användare i Förenade kungariket som söker finansiella tjänster, förutsatt att de uppfyller kraven i policyn för komplexa spekulativa finansiella produkter och slutför verifiering om Google begär detta.
  • Hasardspel (se policyn för hasardspel och spel)
  • Produkter som omfattas av policyerna för kryptovalutor, kreditvärdighetstjänster och binära optioner

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom denna policyuppdatering för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av policyn. Slutför i så fall verifieringen för finansiella tjänster i Förenade kungariket eller ta bort sådana annonser före den 6 september 2021.


(Upplagd den 30 juni 2021)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny