Reklama na finančné služby v Spojenom kráľovstve (august 2021)

 

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V auguste 2021 aktualizujeme pravidlá služby Google Ads pre finančné produkty a služby s cieľom zaviesť nové podmienky overenia inzerentov v oblasti finančných služieb, ktorí zacieľujú na Spojené kráľovstvo. Aktualizáciu pravidiel zverejníme 30. augusta 2021 a s ich presadzovaním začneme o 7 dní neskôr. Inzerenti, ktorí aktualizovaným procesom overenia neprejdú úspešne, kým začneme s presadzovaním týchto pravidiel, už v Spojenom kráľovstve nebudú môcť zobrazovať reklamy na finančné služby žiadneho druhu. Nebudú tiež môcť zobrazovať reklamy používateľom v Spojenom kráľovstve, ktorí zjavne hľadajú finančné služby.

Viac o nových podmienkach overenia finančných služieb v Spojenom kráľovstve sa dozviete a samotné overenie iniciujete na tejto stránke.

Podrobnosti aktualizovaných pravidiel

Na zobrazovanie reklám na finančné služby akéhokoľvek druhu v Spojenom kráľovstve vrátane zobrazovania reklám používateľom v Spojenom kráľovstve, ktorí zjavne hľadajú finančné služby, musia byť inzerenti overení spoločnosťou Google. V rámci procesu overenia musia inzerenti preukázať, že majú autorizáciu od úradu Financial Conduct Authority (Úrad pre dohľad nad finančným trhom) v Spojenom kráľovstve alebo sa na nich vzťahuje jedna z výnimiek uvedených na stránke overenia finančných služieb v Spojenom kráľovstve. Upozorňujeme, že táto požiadavka sa týka finančných služieb, ktoré úrad Financial Conduct Authority v Spojenom kráľovstve reguluje, aj tých, ktoré nereguluje.

Overenie môžu iniciovať inzerenti, prípadne môže inzerenta o absolvovanie procesu overenia požiadať spoločnosť Google. Účty inzerentov, ktorí v rámci prideleného času nedokončia 2. krok overenia, pozastavíme. Prečítajte si viac o overení finančných služieb v Spojenom kráľovstve.

Reklamy týkajúce sa nasledujúcich kategórií sa pre potreby týchto pravidiel nebudú považovať za reklamy na finančné služby, no musia byť v súlade so všetkými ostatnými pravidlami služby Google Ads:

  • služby v rozsahu pravidiel pre služby správy záväzkov;
  • služby v rozsahu pravidiel pre komplexné špekulatívne finančné služby: rozdielové zmluvy, zmluvy typu rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie vo finančníctve (reklamy v tejto kategórii bude možné zacieliť na používateľov v Spojenom kráľovstve hľadajúcich finančné služby v prípade, že spĺňajú požiadavky pravidiel pre komplexné špekulatívne finančné služby a prejdú overením, ak to spoločnosť Google vyžaduje);
  • hazardné hry (pozrite si pravidlá pre hazard a hry);
  • služby v rozsahu pravidiel pre kryptomeny, služby na zníženie dlhu a binárne opcie.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Upozornenie pošleme minimálne sedem dní pred pozastavením účtu.

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či sa dané pravidlá vzťahujú na niektoré z vašich reklám. Ak áno, absolvujte overenie finančných služieb v Spojenom kráľovstve alebo tieto reklamy odstráňte pred 6. septembrom 2021.


Uverejnené 30. júna 2021.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
3235360605129360711
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067