Διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αύγουστος 2021)

 

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Αύγουστο 2021, η Πολιτική περί χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών του Google Ads θα ενημερωθεί, ώστε να εισαγάγει νέες απαιτήσεις επαλήθευσης για τους διαφημιζομένους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που στοχεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ενημέρωση πολιτικής θα δημοσιευτεί στις 30 Αυγούστου 2021 και θα τεθεί σε ισχύ επτά ημέρες αργότερα. Οι διαφημιζόμενοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την ενημερωμένη διαδικασία επαλήθευσης, όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η πολιτική, δεν θα επιτρέπεται πλέον να εμφανίζουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης διαφημίσεων σε χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νέες απαιτήσεις επαλήθευσης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και να ξεκινήσετε την επαλήθευσηεδώ.

Λεπτομέρειες της ενημερωμένης πολιτικής

Προκειμένου να εμφανίζουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης διαφημίσεων σε χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να έχουν επαληθευτεί από την Google. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να δηλώνουν ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) του Ηνωμένου Βασιλείου ή να πληρούν τα κριτήρια για κάποια από τις απαλλαγές που περιγράφονται στη σελίδα επαλήθευσης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η απαίτηση αφορά σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που είτε ρυθμίζονται είτε δεν ρυθμίζονται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν οι ίδιοι την επαλήθευση ή μπορεί να τους ζητηθεί από την Google να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή. Οι λογαριασμοί των διαφημιζομένων που δεν θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το βήμα 2 της επαλήθευσης εντός της σχετικής προθεσμίας θα τεθούν σε παύση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαλήθευση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διαφημίσεις που σχετίζονται με τις παρακάτω κατηγορίες δεν θα θεωρούνται διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής. Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται η συμμόρφωσή τους με όλες τις άλλες πολιτικές του Google Ads:

  • Προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής για υπηρεσίες χρεών
  • Προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής για σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα: συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιµα βραχυπρόθεσµα συμβόλαια συναλλάγµατος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting. Οι διαφημίσεις για αυτήν την κατηγορία θα μπορούν να στοχεύουν χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εφόσον οι διαφημιζόμενοι πληρούν τις απαιτήσεις της Πολιτικής για σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης, αν τους ζητηθεί από την Google.
  • Τζόγος (ανατρέξτε στην Πολιτική τζόγου και παιχνιδιών)
  • Προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Πολιτικών για κρυπτονομίσματα, υπηρεσίες βελτίωσης πιστοληπτικής ικανότητας και δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή του λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

Ανατρέξτε σε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, για να διαπιστώσετε αν κάποια από τις διαφημίσεις σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής και, εφόσον εμπίπτει, ολοκληρώστε την επαλήθευση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ή καταργήστε τη συγκεκριμένη διαφήμιση πριν τις 6 Σεπτεμβρίου 2021.


Δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου 2021.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού