Рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство (август 2021 г.)

 

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През август 2021 г. правилата на Google Ads за финансови продукти и услуги ще бъдат актуализирани, така че да включват новите изисквания за потвърждаване за рекламодателите на финансови услуги, които насочват рекламите си към Обединеното кралство. Ще публикуваме актуализираните правила на 30 август 2021 г., а внедряването им ще се случи в рамките на седем дни след това. Рекламодателите, които не са завършили успешно актуализираната процедура за потвърждаване към момента на стартиране на внедряването, повече няма да могат да показват реклами за финансови услуги от всякакъв вид в Обединеното кралство, дори на потребители, които търсят подобни услуги.

Можете да научите повече относно новите изисквания за потвърждаване на рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство и да стартирате потвърждаването тук.

Подробности за актуализираните правила

Рекламодателите трябва да бъдат потвърдени от Google, за да показват реклами за финансови услуги от всякакъв вид в Обединеното кралство, дори на потребители, които търсят подобни услуги. Като част от процедурата за потвърждаване рекламодателите трябва да представят доказателства, че са упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство или отговарят на условията за някой вид освобождаване, описани на страницата за потвърждаване на рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство. Обърнете внимание, че това изискване обхваща финансови услуги, които са и не са регулирани от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство.

Рекламодателите могат да стартират потвърждаване или Google може да изиска от даден рекламодател да завърши процеса на потвърждаване. Профилите на рекламодателите, които не успеят да завършат стъпка 2 от потвърждаването в рамките на предоставения времеви период, ще бъдат поставени на пауза. Научете повече за потвърждаването на рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство.

За целите на настоящите правила рекламите, свързани с долупосочените категории, не се считат за финансови услуги, но все пак е задължително да спазват всички останали правила на Google Ads:

  • Продукти в обхвата на правилата ни за дългови услуги.
  • Продукти в обхвата на правилата ни за сложни спекулативни финансови продукти: договори за разлика, договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане. Рекламите за тази категория ще могат да бъдат насочвани към целеви потребители в Обединеното кралство, които търсят финансови услуги, стига да отговарят на изискванията на правилата ни за сложни спекулативни финансови продукти и рекламодателите да са завършили потвърждаването, ако това е поискано от Google.
  • Хазарт (вижте правилата ни относно хазарт и игри).
  • Продукти в обхвата на правилата ни за криптовалути, подобряване на кредитния рейтинг и бинарни опции.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им. Ако е така, завършете потвърждаването на финансови услуги в Обединеното кралство или премахнете съответните реклами преди 6 септември 2021 г.


Публикувано на 30 юни 2021 г.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню