Nội dung cập nhật đối với Chính sách về dịch vụ cai nghiện (tháng 6 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, Google sẽ cập nhật Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc ở Úc, Ireland và New Zealand để cho phép tổ chức chính phủ quảng cáo các dịch vụ cai nghiện, phục hồi cho người nghiện rượu và ma túy. 

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Để biết thêm thông tin và cách đăng ký, vui lòng xem Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc.

 

Đăng vào tháng 6 năm 2021


 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính