Om tidigare överträdelser

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Om tidigare överträdelser

Google granskar kontinuerligt annonser på nytt för att säkerställa att de följer våra policyer.  Under den normala granskningsprocessen kan vårt system identifiera tidigare avvisade annonser som inte längre bryter mot våra policyer.  Om din annons har avvisats under en längre tid och vårt kontrollsystem senare fastställer att överträdelsen inte längre gäller, kan vi avvisa annonsen också fortsättningsvis och klassificera den som Tidigare överträdelse. Vi gör detta för att förhindra att du oavsiktligt förbrukar dina utgifter på gamla annonser. Så här återaktiverar du dina annonser:


Så här överklagar du policybeslut från tabellen Annonser och tillägg:

 1. Välj annonserna som du vill börja visa.
 2. Välj Redigera i menyn högst upp.
 3. Klicka på Överklaga.
  Om någon av de valda annonserna inte är kvalificerade för överklagande ser du ett meddelande som visar vilka annonser som inte är kvalificerade.
 4. Välj Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 5. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 6. Klicka på Skicka.

Så här överklagar du policybeslut från kolumnen Status i en annons:

 1. Håll muspekaren över annonsstatusen i kolumnen Status för annonsen du vill börja visa och klicka på Överklaga.
 2. Välj Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 3. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 4. Klicka på Skicka.
Mer information om hur du åtgärdar avvisade annonser finns i den här hjälpcenterartikeln.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false